Materielle forskyvninger

Bli med på en utforskning av hvordan det moderne konsumsamfunnet former og forbinder mennesker, natur og byer!

Som del av §112 Fredrikstad og (UN)COMMON SPACES har ØIT invitert danske Nana Francisca Schottländer til å jobbe med og i landskap rundt Fredrikstad som er tydelig formet av mennesker – både gjennom utvinning av råmaterialer og til deponering av avfall. I Materielle forskyvninger (Material Displacements) undersøker hun hvordan vår moderne verdens materielle strømninger former og forbinder landskap, byer og kropper, både lokalt og globalt.

Gjennom en måned vil du kunne oppleve hennes verk gjennom pop-opp installasjoner og intervensjoner i Fredrikstad sentrum. Velkommen til et møte med det antroposcene Fredrikstad!

Danske Nana Francisca Schottländer jobber tverrkunstnerisk, med performance, koreografi, video, foto, tekst og installasjoner. Verkene hennes skreddersys alltid til konteksten og de har ofte en slående visuell karakter. Et hovedfokus i hennes kunstnerskaper er å kroppsliggjøre filosofiske spørsmål, og siden 2020 har hun særlig jobbet med landskap preget av menneskelig inngripen.

Konsept og idé:Nana Francisca Schottländer
Produsert av Østfold Internasjonale Teater
Kurator-produsent: James Moore
Materielle forskyvninger er støttet av IN SITU, europeisk plattform for
kunstnerisk virksomhet i det offentlige rom, innenfor rammen av prosjektet (UN)COMMON SPACES.
Prosjektet er samfinansiert av EUs kulturprogram Kreativt Europa og støttet av Østfold fylkeskommune.

Foto: Andreas Strand Renberg

Denne produksjonen er en del av §112 Fredrikstad. 
§112 Fredrikstad er en ny kunst- og kulturfestival, som over fire måneder skal utforske om vi er gode forfedre. Bakteppet er grunnlovens miljøparagraf, og gjennom kulturopplevelser, samtaler, folkemøter og debatt vil §112 presentere klimaspørsmålene for publikum på en ny måte.

Om arrangementet

TIDSPUNKT

29.08.2024

— 26.09.2024

PLASSERING

Fredrikstad sentrum, 1607,

1607

Fredrikstad

Long: 10.93567

Lat: 59.21339

Hopp rett ned til innholdet