Uskarpt bilde av en person som står foran en bygning.

Ofte stilte spørsmål – FAQ

Fredrikstad kommune og Østfold Internasjonale Teater leder piloten, og vil gjennom samarbeid med en rekke folkekjære og nye, spennende lokale og internasjonale aktører, sette sammen et variert program. Prosjektledelsen ønsker å inspirere og motivere lokale aktører til å belyse hvordan vi etterlater avtrykk for fremtiden, gjennom sitt eget uttrykk og i den stilart de har.

Vår sirkel, i den lille verdensbyen Fredrikstad, rommer hav, nasjonalpark, landbruk, urørt natur, landsbygd, byrom og industri. Hvordan tar vi vare på alt dette? Hvordan fungerer det? Hvordan kan vi, som bor her, få bedre kjennskap til og bidra til en bærekraftig utvikling?

Tanker som disse, og vårt store spørsmål «hvordan være gode forfedre?» vil sende refleksjonene i flere retninger, og i dette prosjektet vil vi gjennom kunsten og kulturen involvere aktører på tvers av generasjoner og samfunnssektorer.

Foto. Kart med flere steder markert for geografisk referanse.
Innenfor en 30 kilometers sirkel på kartet, der Fredrikstad er i sentrum, finner vi både hav, by, nasjonalpark, landbruk, industri og urørt natur. Hvilke endringer og press utsetter vi sirkelen vår for?

Det er ingen fasit på hva et prosjekt eller aktivitet inn i piloten skal inneholde eller hvordan det skal utformes. Men for å tas inn under «pilot-paraplyen» må det opprettes et samarbeid med prosjektledelsen og prosjektet må ta for seg tematikken på sin egenartede måte. Det kan være en forestilling, møteplass, foredrag, utstilling, vandringer mm.

§112 utformer et stempel som settes på arrangementer/prosjekter som faller inn under piloten, så publikum lett kan se hva som er del av det.

ØIT har i sitt program flere produksjoner som blir del av piloten, blant annet Sandstorm (Norge), Watchtower (Belgia) og Reception (Hellas). Fredrikstad kommune vil blant annet produsere Kulturnatt 13. september, som også vil inngå som en produksjon i §112.

Initiativet kommer fra Kulturetaten i Fredrikstad, som gjennom «Kulturplan for Fredrikstad 2019–2030», ønsker å bidra til å utvikle byens profesjonelle kunst- og kulturmiljø. Samtidig med at byrommet benyttes for kulturelle opplevelser og produksjoner, og at det etableres samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører og fagmiljøer.

Østfold Internasjonale Teater ble tidlig hovedsamarbeidspartner og kunstnerisk leder for prosjektet. Gjennom tre år har kulturetaten og ØIT samarbeidet, utforsket, innhentet kunnskap og inspirasjon for å komme fram til det som nå er piloten for dette prosjektet: en kunst- og kulturfestival som går over en lengre periode, og med et tema som er relevant for oss alle. Målet er at festivalen blir en triennale, som over lang tid og med ulike aktører og stemmer kan skape en gjentakende – men aldri repetitiv – kulturfestival i Fredrikstad, for både et lokalt og besøkende publikum.

Økonomien for piloten i 2024 er todelt og gjenspeiler prosjektorganiseringen; den overordnede prosjektledelsen og det kunstneriske innholdet. Sistnevnte finansieres over institusjonenes (samarbeidspartnernes) egne budsjetter, og de er de som dekker produksjonskostnader til kunstnerisk innhold.
Det er likevel en forutsetning for gjennomføring av piloten at det reises tilstrekkelig ekstern finansiering til overordnet prosjektledelse, koordinering, formidling og folkemøter/debatt. Dette gjøres gjennom midler og innsats fra Fredrikstad kommune og Østfold Internasjonale Teater. §112 Fredrikstad har også mottatt støtte fra Kulturdirektoratet, DNB Sparebankstiftelsen og Østfold fylkeskommune.

Hopp rett ned til innholdet