Uskarpt bilde av en person som står foran en bygning.

Hva er §112?

§112 Fredrikstad er en ny kunst- og kulturarena, som over fire måneder skal utforske om vi er gode forfedre. Bakteppet er grunnlovens miljøparagraf, og gjennom kulturopplevelser, samtaler, folkemøter og debatt vil §112 presentere klimaspørsmålene for publikum på en ny måte.

Den aller første §112 Fredrikstad blir arrangert i 2024, og er en liten verdensarena fra mai til oktober, som med en stor bredde av kunst- og kulturopplevelser utforsker om vi er gode forfedre. I 2024 blir arrangementet en pilot: en testarena for ideer, der ambisjonen er at §112 skal komme tilbake hvert tredje år.

Foto. En mann står i vannet med fugler som flyr rundt ham.
Foto. Et barn som løper i en åker omringet av korn.

Et varsku for miljøet

Navnet kommer fra en grunntanke som er forankret i Grunnlovens klimaparagraf: §112. Her står det blant annet at «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Hva slags avtrykk etterlater vi oss og hva slags forfedre blir vi? Navnet spiller også på det internasjonale nødnummeret; 112, som et bilde på at vi roper et varsku for miljøet rundt oss.

Rom for mangfold i opplevelser

Temaet og verdiene for §112 er klima, miljø og hva vi etterlater oss til senere generasjoner, og middelet er først og fremst kunst- og kulturopplevelser. Det blir også rom for debatt og samtaler. Vi har et mål om at disse kan gi publikum en annerledes innfallsvinkel til refleksjon og engasjement. Historier og opplevelser som kan oppfattes ulikt for alle, men som gir et felles beveggrunnlag.

Foto. Kvinne i kjole går gjennom støvete mark.
Åpning av §112 Fredrikstad. Foto

Offisiell åpning 23. mai 2024

I vakre omgivelser på Gansrød – der industri og gjenvinning møter et vernet våtmarksområde – åpnet §112 Fredrikstad 23. mai 2024. 

Over 70 fremmøtte fikk høre kunnskapsrike innspill om hvordan natur og kunst kan i samspill bidra til debatt og fremskritt, til vakker musikk fra Det norske Blåseensemble. 

Det var varaordfører i Fredrikstad, Bjørnar Laabak, som klippet blomstersnoren og erklærte §112 Fredrikstad for åpnet. 

Blant talerne var stortingsrepresentant Tage Pettersen som blant annet sa disse ordene, som vi synes oppsummerer verdensfestivalens mål og ønsker: 

For dere som er her nå, er det ingen overraskelse at kunst og kultur hjelper oss med å sette søkelyset på samfunnsaktuelle problemstillinger. Sånn sett kan vi også si at den bidrar til at vi tenker nytt og finner gode løsninger.

Det er nettopp det en liten verdensfestival er til for. Kunst og kultur er helt sentralt for å løse mange av de store utfordringene verden står overfor, enten det handler om å gjennomføre det grønne skiftet, løse utfordringer knyttet til fattigdom, sult og global migrasjon, eller hvordan vi kan skape mer fred og forståelse mellom folk i en tid der krig ser ut til å være den foretrukne løsningen for stadig flere.

Når barn, ungdom og voksne får tilgang til kultur av kvalitet, lærer vi å være kreative. Det er faktisk helt nødvendig for å gjøre verden grønnere og mer klima- og miljøvennlig. Dere har derfor satt dere et glimrende mål: å redde verden med kultur.

Les hele talen her: 230524 Tale av Tage Pettersen ifm §112 festivalen

Har du spørsmål?

Gå til Ofte stilte spørsmål for svar på blant annet hvorfor, hvem og finansiering.

Gå til Samarbeidspartnere for å se hvem vi har med på laget for §112 Fredrikstad.

Gå til Kontakt oss om du ønsker å skrive til oss, har pressehenvendelser eller vite mer. 

Hopp rett ned til innholdet