Uskarpt bilde av en person som står foran en bygning.

Hva er §112?

§112 Fredrikstad er en ny kunst- og kulturarena, som over fire måneder skal utforske om vi er gode forfedre. Bakteppet er grunnlovens miljøparagraf, og gjennom kulturopplevelser, samtaler, folkemøter og debatt vil §112 presentere klimaspørsmålene for publikum på en ny måte.

Den aller første §112 Fredrikstad blir arrangert i 2024, og er en liten verdensarena fra mai til oktober, som med en stor bredde av kunst- og kulturopplevelser utforsker om vi er gode forfedre. I 2024 blir arrangementet en pilot: en testarena for ideer, der ambisjonen er at §112 skal komme tilbake hvert tredje år.

Foto. En mann står i vannet med fugler som flyr rundt ham.
Foto. Et barn som løper i en åker omringet av korn.

Et varsku for miljøet

Navnet kommer fra en grunntanke som er forankret i Grunnlovens klimaparagraf: §112. Her står det blant annet at «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Hva slags avtrykk etterlater vi oss og hva slags forfedre blir vi? Navnet spiller også på det internasjonale nødnummeret; 112, som et bilde på at vi roper et varsku for miljøet rundt oss.

Rom for mangfold i opplevelser

Temaet og verdiene for §112 er klima, miljø og hva vi etterlater oss til senere generasjoner, og middelet er først og fremst kunst- og kulturopplevelser. Det blir også rom for debatt og samtaler. Vi har et mål om at disse kan gi publikum en annerledes innfallsvinkel til refleksjon og engasjement. Historier og opplevelser som kan oppfattes ulikt for alle, men som gir et felles beveggrunnlag.

Foto. Kvinne i kjole går gjennom støvete mark.

Har du spørsmål?

Gå til Ofte stilte spørsmål for svar på blant annet hvorfor, hvem og finansiering.

Gå til Samarbeidspartnere for å se hvem vi har med på laget for §112 Fredrikstad.

Gå til Kontakt oss om du ønsker å skrive til oss, har pressehenvendelser eller vite mer. 

Hopp rett ned til innholdet