Uskarpt bilde av en person som står foran en bygning.

Kuratorisk konsept

For å justere kursen trenger vi som menneskehet å samarbeide og tenke både nytt og høyt. Vi må lære av de gode idéene på tvers av landegrenser og sektorer. Vi må løsne opp i gamle strukturer, tenke nytt på ting vi tar for gitt og finne inspirerende utopier å strekke oss etter. Det abstrakte må bli konkret, og det konkrete må heves opp og inn i et større bilde. Her kan kunsten spille en viktig rolle, og det er dette §112 utforsker muligheten til.

Kjernen i §112s program er profesjonelle kunstnere som går i dialog med steder og aktører innenfor sirkelen tegnet rundt Fredrikstad, for å utvikle og presentere verk som på ulikt vis forholder seg til §112s tematiske paraply.

Programmet skal engasjere en bredde av befolkningen og vil bestå av ulike kunstformer utviklet og fremført av både lokale og internasjonale kunstnere.

Det er også en sentral målsetting for §112 å utforske hvordan ulike aktører, på tvers av sektorer, kan jobbe sammen i konstruktivt samspill med synergieffekter for alle parter. Nye samarbeid som kan føre til nyskapende verk, og lærerike prosesser vi kan bygge videre på også i et langsiktig perspektiv.

Samarbeidet innad i kultursektoren er også et sentralt utgangspunkt for å skape noe stort og helhetlig, der nye konstellasjoner oppstår og ulike kompetanser får rom for å utfylle hverandre.

For å binde de ulike verkene sammen, og gjøre §112 til en lang, men sammenhengende samtale, refleksjon og diskusjon om hvordan vi kan være gode forfedre, vil det være en rekke folkemøter og utvidende arrangementer gjennom hele perioden.

Hopp rett ned til innholdet