Hva gjør at enkeltpersoner får gjennom store og gjennomgripende endringer?

SAMTALE: Hva gjør at enkeltpersoner får gjennom store og gjennomgripende endringer?

Vi lever i en tid med bred visshet om at det krever store endringer til for at vi skal bremse og stoppe de eskalerende klimaendringene, men allikevel lykkes vi ikke med å gjøre det som kreves. «Vi filtrerer nyheter gjennom vår profesjonelle og kulturelle identitet. Vi ser etter informasjon som bekrefter våre eksisterende verdier og skygger unna informasjon som utfordrer disse. Hvis ny innsikt krever at vi må forandre oss, skal det mye til for at vi tar det inn over oss. Vi opplever motstand når vi må endre på vår egen identitet.» (hentet fra forskning.no om barrierer mot klimatiltak).

Religioner har utvilsomt et potensial for å skape endring. Mange lytter til religiøse og spirituelle ledere. Hans Nielsen Hauge var en stor reformator i sin tid, som fikk igjennom endringer på tross av mye motstand. Hva kan vi lære av Hans Nilsen Hauge om å samle befolkningen rundt en ny kurs?

Hans Nielsen Hauge-senteret inviterer til en verdifull samtale med biskop i Borg, Kari Mangrud Alvsvåg, prest og klimaaktivist Ellen Hagemann – ledet av journalist Trond Øyvind Karterud.

Tid: 21. august
Klokken: 18.00–19.30
Sted: Teglehuset, Kirkegaten 30, 1632 Gamle Fredrikstad

I år er det 200 år siden Hans Nielsen Hauge gikk bort. Han døde den 29. mars og ligger gravlagt på Gamle Aker kirkegård. Dette skal markeres med flere lokale og nasjonale arrangementer. Besøk våre nettsider for mer informasjon.

Dette arrangementet er en del av §112 Fredrikstad. §112 Fredrikstad er en ny kunst- og kulturfestival, som over fire måneder skal utforske om vi er gode forfedre. Bakteppet er grunnlovens miljøparagraf, og gjennom kulturopplevelser, samtaler, folkemøter og debatt vil §112 presentere klimaspørsmålene for publikum på en ny måte.

 

Om arrangementet

TIDSPUNKT

21.08.2024

— 21.08.2024

18:00

— 19:30

PLASSERING

Kirkegaten 30,

1632

Gamle Fredrikstad

Long: 10.95413

Lat: 59.20378

Hopp rett ned til innholdet